Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Informacje - stypendium szkolne (socjalne)

Informujemy rodziców i uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa, ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego), iż termin składania wniosków w roku szkolnym 2016/2017 upływa dnia 15 września 2016 roku....

um nysa logo1) Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie (ul. Kolejowa 15, pokój 219 II piętro - budynek Urzędu Miejskiego w Nysie).

2) Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach.

3) Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek.

4) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto.

5) Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, pok. 219 (II p.) lub pod numerem telefonu 77 4080609 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.   

 

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech