Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 01 sierpień 2016 15:46

Szukamy asystentów usług socjalnych

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Zapraszamy lokalnych liderów zamieszkujących powiat nyski w wieku powyżej 60 lat, do udziału w projekcie realizowanym przez Spółdzielnię Socjalną "Parasol" w ramach ASOS 2014-2020....

Zamierzeniem projektu jest przygotowanie wyłonionych Asystentów do współpracy wyposażenie ich w niezbędną wiedzę z zakresu komunikacji, uwarunkowań socjalno-prawnych, psychoedukacji, wzmocnienia motywacji i obywatelskiego zaangażowania, umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią cyfrową, którzy po ukończeniu projektu będą stanowili grupę asystentów- wolontariuszy współpracujących z Agencją Usług Socjalnych - zgłaszających potrzebę objęcia usługami asystenckimi, opiekuńczymi, społecznymi wybranych osób.

 

 W ramach samopomocy będą po projekcie w swoim środowisku pilotażować potrzebę korzystania z usług społecznych, opiekuńczych w środowisku lokalnym lub wyposażeni w niezbędną wiedzę - świadczyć usługi społeczne, organizować samopomoc dzięki zwiększeniu kompetencji społecznych do działania. "Absolwenci" tego przedsięwzięcia uzyskają tytuł Asystenta Usług Socjalnych i będą promować działania samopomocowe na rzecz innych seniorów w swoim środowisku, szczególnie potrzebujących wsparcia. Działania będą kontynuowane po zakończonym projekcie i mamy nadzieję, że przyczynią się do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczne. Projekt realizowany w ramach rządowego programu na rzecz aktywności osób starszych na lata 2014-2012. 

W programie przewidziano m.in. warsztaty komputerowe, integracyjne spotkania i wyjazdy, przygotowanie do pełnienia profesjonalnej roli Asystenta Usług Socjalnych. Rekrutacja trwa do 15 sierpnia 2016. Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego w siedzibie Spółdzielni Socjalnej "Parasol" w godzinach 8-15. 

 

Spółdzielnia Socjalna "Parasol"

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech