Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi". Spotkanie odbędzie się w dniu 4 maja 2016r. o godz. 10:00 w sali 230 Urzędu Miejskiego w Nysie....

Jeżeli jesteś podmiotem (JST, MSP,NGO itd.) działającym w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego możesz otrzymać dotacje m.in. na:·

  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz nowych miejsc wychowania przedszkolnego,·
  • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3,·
  • rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe,·
  • dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego,·
  • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,·
  • pokrycie kosztów dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3,·
  • dostosowanie nowoutworzonych i istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowaniaprzedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizację dodatkowej oferty edukacyjnej,·
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego,·
  • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

sroda z funduszami Organizator spotkania:Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie

 Partnerzy:Urząd Miejski w Nysie Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.

 Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rekrutacyjny >> 

Więcej informacji o spotkaniu na stronach >>

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech