Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 23 marzec 2016 16:12

Posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

Napisał

22 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie. Jednym z punktów zaplanowanego porządku posiedzenia było „przedstawienie i przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok, zbadanego przez biegłego rewidenta".

Zgodnie z  Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sporządzono Sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Sprawozdanie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, reprezentującego Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów „BAD BIL" z siedzibą w Opolu. Opinie na temat sprawozdania przedstawił niezależny biegły rewident Anna Kraczkowska,  której zadaniem  było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Informacja ZOZ Nysa 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech