Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Rusza program „KLUB” dla młodych sportowców

W dniu 29.02.2016 r. weszła w życie Decyzja nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i......

Program „KLUB” to jeden z największych dotychczas realizowanych projektów ministerstwa, całkowicie nowy i innowacyjny model bezpośredniego wsparcia sportowych środowisk lokalnych, w których klub sportowy stanowi centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. 

Główne cele programu to przede wszystkim:

- upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,          

- wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

- inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

- optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu, już w pierwszym roku finansowania, przeznaczyło kwotę 15 milionów złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z tych pieniędzy zostanie wspartych finansowo ponad 1000 klubów sportowych. Kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla szkoleniowca prowadzącego zajęcia sportowe, dofinansowanie sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego. W ramach Programu „KLUB” łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi  10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję. 

Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016r. 

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016r. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT, który należy przesłać droga elektroniczną, a następnie również wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres MSiT. 

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się w załączniku. 

 

Informacja -  MSiT

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech