Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 29 styczeń 2016 20:05

Bon wychowawczy - zasady przyznawania

Burmistrz Nysy informuje, iż od dnia 17 grudnia 2015 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie bonu wychowawczego. Oto zasady przyznawania 500zł....


um nysa logo

Bon w kwocie 500 zł. przyznawany będzie na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 13 miesiąca życia do czasu ukończenia 6 roku życia.

Kryteria uprawniające do otrzymania bonu:

- rodzice dzieci pozostają w związku małżeńskim;

- w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 3 roku życia jedno z rodziców musi być zatrudnione (umowa o pracę, działalność gospodarcza lub rolnicza);

- w przypadku dziecka w wieku od 36 miesiąca życia do dnia ukończenia 6 roku życia dwoje rodziców musi być w zatrudnionych (umowa o pracę, działalność gospodarcza lub rolnicza);

- rodzice wraz z dziećmi zamieszkują pod wspólnym adresem na terenie gminy Nysa (jedno 
z rodziców od co najmniej 3 pełnych lat);

- starsze dziecko realizuje obowiązek szkolny w placówkach oświatowych prowadzonych na terenie gminy Nysa, wyjątek stanowi starsze rodzeństwo, które ze względu na realizację obowiązku szkolnego, którego nie ma możliwości realizować w placówkach prowadzonych przez Gminę z uwagi na specyfikę kształcenia, zamieszkuje poza Gminą Nysa lub jest pełnoletnie;

- rodzice nie otrzymują innych świadczeń z budżetu gminy Nysa w szczególności z OPS;

- rodzice na dzień złożenia wniosku nie posiadają zadłużeń wobec gminy Nysa, gminnych spółek oraz zaległości alimentacyjnych;

- rodzice biologiczni bądź adopcyjni nie mają ograniczonych ani odebranych praw rodzicielskich;

 

Regulamin przyznanie bonu wychowawczego w 2016r.

Loading...

(obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

  

Wniosek o przyznanie bonu wychowawczego w 2016r.

Loading...

(obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

  

 

Bon  przyznawany jest maksymalnie na okres do 6 miesięcy.

  

Wnioski należy składać do dnia 10 czerwca 2016 roku, celem wypłaty świadczenia od miesiąca lipca do grudnia br.

Pierwszy termin składania wniosków przypada na okres od dnia 17.12.2015 roku do dnia 10.01.2016 roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, złożone osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie przez jednego z rodziców.

Bon przyznawany będzie maksymalnie na okres do 6 miesięcy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz telefonicznie:

pok. 022 Anna Płończak, Remigiusz Gródecki tel. 77 40 80 526

pok. 024 Joanna Ligas, Edyta Kleszczyńska tel.77 40 80 568

w godzinach pracy tut. Urzędu.

Urząd Miejski w Nysie czynny:

Poniedziałek 7.30 - 16.30

Wtorek ? Czwartek 7.30 ? 15.30

Piątek 7.30 ? 14.30

 

image

 

W załączeniu:

- Wniosek - III termin >>

- Uchwała Rady Miejskiej >>

- Zmiana do uchwały >>

- Regulamin >>

 

 

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie

 

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 kwiecień 2016 16:31
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech