Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 26 styczeń 2016 16:26

OPS - idą zmiany

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie czekają zmiany. Wszystko to za sprawą nowej dyrektor – Danieli Dybek, która wygrała konkurs na to stanowisko....

ops nysaPrzed rozstrzygnięciem konkursu, burmistrzowi Kordianowi Kolbiarzowi, została zaprezentowana koncepcja prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Zostały opracowane cele strategiczne, które mają podnieść jakość i efektywność pracy OPS, a są to:

 - usamodzielnienie ekonomiczne i reintegracja klientów OPS, w oparciu o kryteria segmentacji i opracowaną strategię;

 - ustanowienie pracy socjalnej podstawowym narzędziem procesu zmiany klienta OPS, celem ewolucji z biernego świadczeniobiorcy do aktywnego uczestnika w życiu społecznym i zawodowym;

 - efektywna współpraca z otoczeniem zewnętrznym (jednostkami samorządu terytorialnego, PUP, CIS, PES, organizacjami pozarządowymi, strefą biznesu, mediami) zorientowana na sukces klienta OPS;

 - reorganizacja OPS.

 

Zmiany te mają na celu nie tylko lepszą pomoc dla klientów OPS, ale również poprawę sytuacji finansowej jednostki poprzesz uszczelnienie systemu świadczeń, obniżenie kosztów funkcjonowania, pozyskiwanie środków zewnętrznych: krajowych i unijnych na realizację projektów i programów oraz zmniejszenie zatrudnienia.

 

Oprócz klientów reorganizacja czeka również pracowników. Według zapowiedzi nowej dyrektor mają być przeprowadzane cykliczne ankiety oraz każdorazowa ocena efektywności wg modelu: CEL-AKCJA-MIERNIK. Zapewniona ma być również rotacyjność wyznaczonych rejonów dla pracowników socjalnych w celu zapewnienia wiarygodnej oceny istniejących problemów i uniknięcia rutynowej analizy sytuacji. Pracownicy będą mogli także liczyć na działania motywacyjne typu – Pracownik Socjalny Roku, nagrody i wyróżenia.

 Daniela Dybek oprócz zainteresowania pracą w sferze polityki społecznej posiada również wykształcenie kierunkowe: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania we Wrocławiu – specjalizacja; Zarządzanie kadrami; Akademia Medyczna we Wrocławiu – specjalizacja Zarządzanie Instytucjami Opieki Społecznej i Zdrowotnej. Studia podyplomowe: Uniwersytet Wrocławski – wydział Prawa, Administracji i Ekonomii: zakres prawa pracy i prawa socjalnego, specjalizacja – organizacja pomocy społecznej.

 

Ponadto Daniela Dybek pełniła już funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, współpracowała z Zakładem Karnym w Nysie w celu resocjalizacji osób skazanych oraz posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność „non profit”, oraz środków unijnych. 

 

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech