Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 13 styczeń 2016 19:28

Nyski "Rolnik" w Ogólnopolskim Klastrze Środowiskowym "Polscy Liderzy Gastronomii"

Napisał

Akademia Kelnerska Grzegorza Górnika (jedyna w Polsce akredytowana przy Kuratorium Oświaty Branżowej Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego) od tego roku objęła swoim patronatem klasy technikum o profilu gastronomicznym w ZSiPO w Nysie. 

Akademia koordynuje inicjatywę tworzenia Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy Gastronomii", do uczestnictwa w której Rolnik został zaproszony.
Ogólnopolski Klaster Gastronomiczny to zrzeszenie instytucji branży gastronomicznej: szkół gastronomiczno - hotelarskich, firm gastronomicznych działających na terenie województwa i całego kraju. Klaster jest organem wspierającym ich działania, między innymi organizuje innowacyjne szkolenia, kursy i doradztwo z tego zakresu, przygotowuje wspólny marketing pod jedną marką, promuje udział w imprezach targowo-wystawienniczych.
 
Proponowana inicjatywa ma na celu tworzenie optymalnych warunków do integracji środowisk z branży turystyczno - hotelarsko - gastronomicznej oraz ich współpracy, nakierowanej na wzmocnienie potencjału tej branży w Polsce poprzez podnoszenie konkurencyjności, ulepszanie jakości świadczonych usług, wpływanie na poprawę kształcenia specjalistów oraz współpracę w zakresie promocyjnym, dydaktycznym i badawczo - rozwojowym.
Współpraca ze środowiskiem pedagogicznym i naukowym obywać się będzie przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację projektów z funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020.
Więcej informacji: http://klastergastronomiczny.pl/
 
 
Wydział Edukacji i Kultury