Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Niemiecka delegacja poznaje warunki szkolnictwa zawodowego w powiecie

Napisał
W dniu 27 lutego 2015 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie odbyło się spotkanie z delegacją z Nadrenii-Palatynatu.
W spotkaniu uczestniczyli: Brigitte Fischer szefowa w Delegaturze Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu w Koblencji, Bettine Munch-Rosenthal koordynatorka współpracy w obszarze oświaty z krajami Europy środkowej i wschodniej, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Wizytator Andrzej Popiołek, Wicestarosta Nyski Piotr Woźniak, Członek Zarządu Powiatu w Nysie Paweł Stępkowski, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie, Dyrektor CKZiU  Henryk Mamala.

Delegacja z regionu partnerskiego Opola odwiedziła województwo w celu poznania warunków i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Podczas spotkania Wicestarosta Nyski poinformował, że Centrum, zgodnie ze strategią oświatową Powiatu Nyskiego kształci rocznie około 500 uczniów w  zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz. Rocznie CKZiU prowadzi około stu  szkoleń  zawodowych. 
Podejmując decyzję o utworzeniu CKZiU, które powstało na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego, Powiat wykazał się niemalże wizjonerstwem. Nabór wykazuje, że 36% uczniów wybiera kształcenie ogólnokształcące, pozostali wybierają kierunki dające konkretny zawód w technikach czy szkołach zawodowych. 

Powiat Nyski wybudował CKZiU za blisko 5 mln zł z własnych środków. Drugie tyle warte jest wyposażenie szkoły. Do użytku zostały oddane nowocześnie wyposażone pracownie - komputerowa do grafiki inżynierskiej 3D, fizyczno-chemiczna, blacharstwa samochodowego oraz eksploatacji maszyn i obróbki wiórowej.
  W 2012 roku Powiat Nyski uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 990 tysięcy złotych w ramach złożonego  projektu „Wyznaczamy standardy – zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 5.1.1. Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej, współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Powiat Nyski, jako pierwszy w województwie utworzył Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dzięki temu, nie tylko młodzież może stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i nadążać za zmianami na rynku pracy. Centrum realizuje również kształcenie w ramach kursów kwalifikacyjnych, które dają możliwości nabycia takich samych kwalifikacji jak w kształceniu szkolnym.
 

Następnie szkoła w ramach projektu "Modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie - zakup wyposażenia" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opracowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 za dofinansowanie w kwocie ponad  420 tysięcy złotych wyposażone zostały pracownie:
- programowania cnc: wymiana  stacji roboczych, monitorów LED, serwera
- fizyczno-chemicznej: zakup wyposażenia kompletnej pracowni fizyczno chemicznej
- blacharstwa samochodowego:  zakup komory lakierniczej z zestawem  narzędzi, blacharskich
- eksploatacji maszyn:  zakup wiertarek kolumnowych
- obróbki wiórowej:  zakup tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym i wyposażeniem.

W ramach  obydwu projektów w 80 % procentach wymieniono park maszynowy w pracowniach.

Edukacja w nowych salach i na najnowszym sprzęcie zapewnia komfort nauki ale i pozwala na zdobycie kwalifikacji w najlepszych standardach.

 

Podczas wizyty, delegacja otrzymała materiały promocyjne ukazujące walory powiatu nyskiego.

Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech