Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Doposażenie jednostek OSP Gminy Nysa

Gmina Nysa pozyskała dotację ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości...

Gmina Nysa otrzymała dotację w wysokości 166 380,00 złotych. Te pieniądze oraz wkład własny przeznaczono na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nysa”. W ramach zadania zakupiono sprzęt i wyposażenie na rzecz:

  1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowicach
  2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kubicach
  3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie Śląskim

W dniu 30 grudnia 2022 roku na placu Urzędu Miejskiego w Nysie, Sekretarz Miasta Piotr Bobak w imieniu Burmistrza Nysy – Kordiana Kolbiarza, wręczył formalnie wyżej wskazanym jednostkom pozyskany sprzęt.

Doposa|enie jednostek OSP Gminy Nysa Doposa|enie jednostek OSP Gminy Nysa Doposa|enie jednostek OSP Gminy Nysa

Natomiast w dniu 5 stycznia 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek z udziałem Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego. W spotkaniu udział wzięli także Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz, Radny Powiatowy Jacek Chwalenia oraz Radny Gminy Paczków Przemysław Tetłak.

W trakcie spotkania przybliżono zasady funkcjonowania programu, podziękowano Ministrowi oraz Burmistrzowi za wsparcie, a także pracownikom Urzędu Miejskiego w Nysie za sprawną realizację zadania. Uroczyście wręczono sprzęt. Była także okazja do przeprowadzenia rozmów na temat funkcjonowania OSP w Gminie Nysa.

Doposa|enie jednostek OSP Gminy Nysa Doposa|enie jednostek OSP Gminy Nysa

Przypomnijmy, że dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości, a pieniądze pozyskano w ramach Priorytetu: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  przestępstwem”.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech