Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Zarząd Powiatu wizytował największe inwestycje

Trwają intensywne prace przy budowie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Nysie i Otmuchowie oraz przy budowie sali gimnastycznej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych. Stan zaawansowania prac sprawdzali dziś (03.01.) Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Damian Nowakowski wicestarosta nyski oraz Joanna Burska  członek Zarządu Powiatu. ...

Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 250 000 zł. Łączna wartość inwestycji: 7 095 000,00 zł. Każdy z budynków mieszkalnych przeznaczony będzie maksymalnie dla 14 wychowanków, którzy zamieszkają w dwuosobowych pokojach. Do ich dyspozycji będzie również sala do wypoczynku oraz kuchnia z jadalnią. Zagospodarowane zostanie również otoczenie wokół obiektów - powstaną trawniki, nowe ogrodzenia, mała architektura. Same obiekty będą wyposażone w pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.

Zarzd Powiatu wizytowaB najwiksze inwestycje

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 800 000 zł. Z nowej sali gimnastycznej korzystać będzie ponad 1200 uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Połączona będzie z istniejącym budynkiem szkoły, łącznikiem. Obiekt ma posiadać trzy strefy ćwiczeń z odpowiednim wyposażeniem Powstanie również zaplecze socjalne składające się z sześciu szatni z węzłem sanitarnym oraz z dodatkowym zapleczem socjalnym i sanitarnym dla nauczycieli, pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy. Dodatkowo planowane jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu, m.in. pojawi się nowe oświetlenie, nasadzenia.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech