Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 25 listopad 2022 16:01

Porządek XLIII sesji Rady Powiatu w Nysie 1.12.2022

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Bogdan Wyczałkowski informuje, że XLIII sesja Rady Powiatu w Nysie odbędzie się 1 grudnia 2022 r., o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja. Jednocześnie informujemy, że Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali narad w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11...

Porzdek XLIII sesji Rady Powiatu w NysieTRANSMISJA Z OBRAD

(Transmisja rozpocznie się w dniu 01.12.2022 r., o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XLII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2023 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038,

 • a) przedstawienie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038,
 • b) dyskusja,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nyskim, Powiatem Opolskim oraz Miastem Opole w zakresie przyjęcia przez Powiat Nyski do realizacji zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 • b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nyskim i Powiatem Brzeskim w zakresie przyjęcia przez Powiat Nyski do realizacji zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 • c) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”,
 • d) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.,
 • e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • f) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego,
 • g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 rok,
 • h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.

6. Debata na temat sytuacji finansowej Powiatu Nyskiego,

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech