Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 16 listopad 2022 15:17

Program stypendialny ? sprawdź kto otrzymał wsparcie

Prezentujemy listy studentów, którzy otrzymali stypendia w ramach Programu Stypendialnego Burmistrza Nysy...

Zgodnie z Regulaminem Stypendysta zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie decyzji o przyznaniu stypendiów złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie oświadczenie do wypłaty stypendium oraz do PIT według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu. Nieprzedłożenie takiego oświadczenia skutkuje brakiem wypłaty stypendium do czasu doręczenia niezbędnych informacji, przy czym wypłata stypendium nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, z wyrównaniem za miesiące, w których stypendium nie było wypłacane z powodu niedostarczenia oświadczenia.

Zgodnie z Regulaminem Stypendysta zobowiązany jest do końca lutego 2023r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie zaświadczenie z uczelni o tym, że jest studentem kolejnego, programowo wyższego semestru, bez warunkowej kontynuacji studiów.

Program stypendialny ? sprawdz kto otrzymaB wsparcie

 Załączniki

Ostatnio zmieniany środa, 16 listopad 2022 22:26
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech