Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
czwartek, 20 październik 2022 10:22

?Kultura bezpieczeństwa? projekt Państwowej Inspekcji Pracy w ZSE Nysa

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie w roku szkolnym 2021/2022 prowadzony był projekt Państwowej Inspekcji Pracy pt. "Kultura Bezpieczeństwa", którego nadrzędnym celem jest:...

Celem  projektu Państwowej Inspekcji Pracy pt. "Kultura Bezpieczeństwa" jest:

  • podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (bhp),
  • kształtowanie wśród uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy,
  • popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym umów cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz zagadnień legalności zatrudnienia.

?Kultura bezpieczeństwa? jest programem edukacyjnym realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku.

17 października br. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy koordynator tegoż projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie, pani Magdalena Siemiątkowska, uczestniczyła w podsumowaniu zeszłorocznych działań w tym zakresie, a także inauguracji projektu na nowy rok szkolny. Na ręce pani Magdaleny zostały złożone podziękowania dla szkoły oraz dla niej samej, za udział w projekcie, a tym samym propagowanie wiedzy nt. prawnej ochrony pracy i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za udział w konkursie pt. ?Poznaj swoje prawa w pracy?.

?Kultura bezpieczeDstwa? projekt PaDstwowej Inspekcji Pracy w ZSE Nysa

Wspomniany wyżej konkurs odbywał się w 3 etapach:

  • I etap: szkolny - został zorganizowany przez powołaną Szkolną Komisję Konkursową i zrealizowany w grudniu 2022r.
  • II etap: regionalny - odbył się w marcu br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy, w którym I miejsce zajęła uczennica ZSE w Nysie - Urszula Charytanowicz
  • III etap: ogólnopolski - odbył się w Warszawie, w którym laureatka z nyskiego Ekonomika, wspomniana wyżej - Urszula Charytanowicz, zajęła VI miejsce

W związku z zainteresowaniem uczniów w kwestii zagadnień programu ?Kultura bezpieczeństwa?, zarówno program edukacyjny, jak i konkurs, będą ponownie organizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych także w tym roku szkolnym.

Info: M. Siemiątkowska

 

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 październik 2022 15:34
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech