Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 09 wrzesień 2022 13:36

Robocze spotkanie w PCPR w Nysie

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie odbyło się robocze spotkanie dotyczące współpracy poszczególnych instytucji w zakresie realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie...

Głównym celem spotkania było wypracowanie właściwych działań, które będą pomocne we współpracy pomiędzy placówkami, które realizują wyżej wymienione zadania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych oraz przedstawiciele PCPR w Nysie.

 Robocze spotkanie w PCPR w Nysie

Warto dodać,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie po raz kolejny uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na działania na rzecz ofiar przemocy w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2022r.. W ramach projektu osoby zagrożone oraz doświadczające przemocy domowej będą mogły skorzystać z szeregu działań pomocowych, w tym: pomocy psychologicznej, pomocy terapeutycznej, poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego, zajęć grupy wsparcia, udziału w treningu umiejętności społecznych.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech