Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Materiały informacyjne dla obywateli Ukrainy przygotowane przez The European Union Agency for Asylum (EUAA)

Link do materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) opracowanych przez EUAA (http://ec.europa.eu/assets/home/communication-campaign/dissemination-material.zip)  Plakaty/teksty są w języku angielskim, a także w wersji m.in. ukraińskiej, rosyjskiej i polskiej.

MateriaBy informacyjne dla obywateli UKR przygotowane przez The European Union Agency for Asylum (EUAA)Linki do pozostałych materiałów informacyjnych:

Strona KEInformation for people fleeing war in Ukraine (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en)– dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ

Mapa interaktywna (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#information-about-national-authorities-and-free-travel-options)z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.

Strona KEMigration management: Welcoming refugees from Ukraine (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/migration-management/migration-management-welcoming-refugees-ukraine_en)– przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych

Infolinia Europe Direct hotline and queries (https://european-union.europa.eu/contact-eu_en): 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech