Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 06 lipiec 2022 15:23

LIX Sesja Rady Miejskiej 04.07.2022 - 18 radnych poparło budowę mieszkań na dawnym FSD

Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Nysie, podczas której ustalono lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szlaku Chrobrego. Radni dali zielone światło na zapowiadaną od kilku miesięcy budowę tzw. mieszkań na start. Propozycję Burmistrza poparło 18 z 20 głosujących radnych...

Na terenie po dawnej FSD, w pobliżu Arsenału mają powstać 3 bloki zróżnicowane pod względem wyglądu i funkcji, zwrócone frontem w kierunku rzeki. Radni w czasie obrad wysłuchali wizji architektów i urbanistów. Na osiedlu planowo powstanie 90 nowych 2 i 3-pokojowych mieszkań. Będą to mieszkania komunalne, przeznaczone na wynajem, z atrakcyjnym czynszem. Lokale będą skierowane wyłącznie do osób pracujących i płacących podatki w Nysie, które nie mają jeszcze własnego mieszkania. Budowa powinna ruszyć już w przyszłym roku.

? O tym, czy lokalizacja jest dobra, zdecydują sami mieszkańcy, którzy będą chcieli tam mieszkać ? ocenia radny Marek Święs. ? Jak dla mnie pomysł jest bardzo dobry.

W czasie sesji radni zagłosowali za zmianami uchwały nr XV/247/19 Rady Miejskiej w Nysie, w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Nysa. Zmiany wprowadzają m.in. możliwość rezerwacji miejsc w kolumbarium.

Powrócił też też temat dalszego wsparcia dla Ukrainy. Rada przyjęła uchwałę określająca zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego. ? Mowa o remoncie dwóch mieszkań, które po zakończeniu konfliktu zbrojnego, będą służyć potrzebującym mieszkańcom Nysy ? mówi Zastępca Burmistrza Nysy, Marek Rymarz. Gmina chce przeznaczyć również 30 tys. złotych na bilety miesięczne MZK dla osób z Ukrainy szukających pracy.

18 radnych poparBo budow mieszkaD na dawnym FSD

Rada podjęła również stanowisko w sprawie poparcia Ukrainy w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

Warto dodać, że na samym początku obrad nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe z rąk Burmistrza Nysy oraz Przewodniczącego Rady odebrał Filip Wroński. Jeszcze raz serdeczne gratulacje za ostatnie wyniki osiągnięte podczas Mistrzostw Polski.

Kolejna sesja planowana jest na dzień 31 sierpnia br.


 

Porządek LIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 04.07.2022 roku, godz. 09.00

um nysa logo1. Sprawy organizacyjne:

  • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • 2) przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) zmiany uchwały nr LIV/835/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022
2) zmiany uchwały Nr L/752/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2022
3) przejęcia przez Gminę Nysa zadań Województwa Opolskiego związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
4) uchwalenia ?Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja ?AKWA? Sp. z o.o. w Nysie na lata 2022 ? 2025?
5) zmiany uchwały Nr XV/247/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Nysa
6) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szlak Chrobrego w Nysie
7) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego (garażu) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy (dot. lokalu użytkowego ? garażu nr G15 ? poł. w Nysie przy ul. Wyspiańskiego)
8) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego (dot. dz. nr 18/25 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 116/7 i nr 116/10 k.m. 365 poł. w Nysie, obręb Dolna Wieś)
10) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 13/5 k.m. 33 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
11) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 11/58 k.m. 491 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
12) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. 10 działek poł. w Nysie, obręb Wróblewskiego)
13) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. nieruchomości poł. w Skorochowie i Głębinowie)
14) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 387/5 k.m. 2 poł. w Kopernikach)
15) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. nieruchomości poł. w Konradowej)16) rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod sygnaturą AO.OK.152.4.2022
17) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
18) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 ? 2038
19) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu

6. Sprawy różne, wolne wnioski

7. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Ostatnio zmieniany środa, 06 lipiec 2022 15:29
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech