Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 27 czerwiec 2022 10:59

Porządek XL sesji Rady Powiatu w Nysie 1.07.2022

 

XL sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 1 lipca, o godz. 10:00 w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali narad w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11....

Porzdek XL sesji Rady Powiatu w Nysie

XL sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 1 lipca, o godz. 10:00 w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali narad w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.

Transmisja z obrad (Transmisja rozpocznie się w dniu 01.07.2022 r., o godz. 10:00)

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XXXIX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. za 2021 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2021 r.,

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2021.

6. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2021 r.,

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2021.

7. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2021 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Edukacji, Kultury i Promocji oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia powiatowego części nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

b) przyjęcia do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

c) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r.,

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038,

e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

9. Wolne wnioski,

10. Zamknięcie obrad.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 27 czerwiec 2022 17:12
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech