Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 15 czerwiec 2022 13:02

Robocze spotkanie w PCPR w Nysie

W dniu 15 czerwca w siedzibie PCPR w Nysie odbyło się robocze spotkanie dotyczące standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu nyskiego, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej...

Podczas spotkania zostały omówione postępy prac prowadzone przy budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Korfantowie oraz prac prowadzonych przy budowie domów dziecka w Nysie i Otmuchowie.

Warto dodać, że Powiat Nyski prowadzi aktualnie trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze: w Nysie, w Jasienicy Górnej i w Paczkowie. W placówkach przebywa ponad 80 podopiecznych.

Na terenie Powiatu Nyskiego funkcjonuje ponad 130 rodzin zastępczych, w tym 10 zawodowych i dwa rodzinne domy dziecka. Powiat Nyski ma pod swoją opieką blisko 300 dzieci skierowanych postanowieniem sądu do różnych form pieczy zastępczej. Skupia ona formy rodzinne, czyli rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze oraz formy o charakterze instytucjonalnym, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Robocze spotkanie w PCPR w Nysie

Ostatnio zmieniany środa, 15 czerwiec 2022 13:05
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech