Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 07 czerwiec 2022 13:28

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Powiat Nyski w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymał dotację celową w wysokości 12 000 zł. Udzielone wsparcie finansowe wraz z wkładem własnym Powiatu Nyskiego (3000 zł), w łącznej kwocie 15 000 zł, zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, organizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej...

Niniejsze działania będą realizowane przez Technikum Nr 1 w Nysie funkcjonujące w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, które jako jedyna szkoła, dla której organem prowadzącym jest Powiat Nyski otrzymało dofinansowanie na realizację tego zadania.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.Wniosek aplikacyjny Technikum Nr 1 w Nysie o udzielenie wsparcia finansowego został oceniony przez komisję konkursową na maksymalna liczbę 100 punktów.

Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem Nyskim na realizację tego projektu została zawarta w dniu 12 maja br. i przewiduje wsparcie finansowe z Budżetu Państwa dla Technikum nr 1 w Nysie funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie w wysokości 12 000 zł przy współudziale własnym Powiatu Nyskiego w kwocie 3 000 zł. Czas realizacji projektu obejmuje okres od dnia podpisania umowy do zakończenia roku 2022.

Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 będą przeznaczone na:

  • zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej - książek niebędących podręcznikami, w szczególności literatury poruszającej współczesne problemy młodzieży, jak i książek popularnych, zachęcających do czytelnictwa, w tym książek opublikowanych drukiem i książek na nośnikach cyfrowych,
  • zakup lektur obowiązkowych i uzupełniających – w szczególności uzupełnienie zbioru lektur o nowe tytuły z podstawy programowej,
  • zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki, w tym kolorowej drukarki, czytników e-booków, słuchawek,
  • realizację działań promujących czytelnictwo, w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i akcjach promujących czytelnictwo.

O szczegółach i harmonogramie realizacji Programu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie na bieżąco będzie informować biblioteka szkolna Centrum (bibliotekackziunysa.blogspot.com).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako koordynatora prac w zakresie Priorytetu 3.

Budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wynosi 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech