Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 25 maj 2022 17:00

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- gmina otrzymała dofinansowanie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Gmina Nysa uzyskała dotację celową w wysokości 13 tys. zł  na realizację zadania publicznego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675).

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- gmina otrzymaBa dofinansowanie Placówki, które uzyskały wsparcie to:

  • – Przedszkole nr 1 w Nysie (3000 zł)
  • – Przedszkole nr 8 w Nysie (3000 zł)
  • – Przedszkole w Goświnowicach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goświnowicach (2500 zł)
  • – Przedszkole w Kopernikach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopernikach (2500 zł)
  • – Przedszkole w Niwnicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy (2000 zł).

Na realizację zadania Gmina przeznacza środki własne w wysokości 3250 zł. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- gmina otrzymaBa dofinansowanie

W ramach realizacji programu przedszkola, które otrzymały dofinansowanie są zobowiązane do:

  • – zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizacji działań promujących czytelnictwo;
  • – podjęcia współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi w zakresie m.in. wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówce;
  • – zorganizowania w czasie roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo, w szczególności spotkania z twórcami literatury, w tym dziecięcej;
  • – uwzględnienia tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
  • –  zrealizowania co najmniej jednych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem książek zakupionych do przedszkola;

Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech