Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
czwartek, 28 kwiecień 2022 11:27

Spotkanie w sprawie pieczy zastępczej w PCPR

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rodzin zastępczych na terenie powiatu nyskiego...

Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Spotkanie w sprawie pieczy zastpczej

W spotkaniu oprócz przedstawicieli OPS, uczestniczyli Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, Joanna Burska członek Zarządu Powiatu, Dobrawa Michałowska Prezes Sądu Rejonowego w Nysie oraz Marta Oleksy-Jamróz przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, dyrektor PCPR w Nysie Krystyna Wilisowska, kierownik działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem PCPR w Nysie Jolanta Sulikowska.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech