Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Porządek obrad II sesji Młodzieżowej Rady w Nysie 25.03.2022

Porządek obrad II sesji Młodzieżowej Rady w Nysie w dniu 25 marca 2022 r., godz. 14.00

Porządek obrad II sesji Młodzieżowej Rady w Nysie w dniu 25 marca 2022 r., godz. 14.00

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady w Nysie z dnia 16 grudnia 2021 r.

3. Podjęcie uchwał Młodzieżowej Rady w sprawach:

1) uchwalenia ramowego planu pracy Młodzieżowej Rady w Nysie na rok 2022,
2) ochrony obszarów zielonych położonych na terenie Gminy Nysa,
3) wyrażenia solidarności z Ukrainą.


4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.

 Porzdek obrad II sesji MBodzie|owej Rady w Nysie

Przewodniczący Młodzieżowej Rady

Kacper Czubaszek

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech