Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 12 wrzesień 2014 00:00

Mieszkańcy złożyli wnioski do pierwszego budżetu obywatelskiego w Nysie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

78 wypełnionychformularzy złożyli mieszkańcy gminy Nysa do budżetu obywatelskiego na 2015r. Wnioski przyjmowane były od 11.08.2014r.  do 10.09.2014r.

Projekty do realizacji mogli zgłaszać mieszkańcy gminy Nysa, na takie zadania jak: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej, działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, czy wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Formularze do wypełnienia były dostępne w kilku punktach gminy Nysa, prowadzona była również przez trzy tygodnie akcja informacyjna na deptaku do nyskiego rynku, gdzie mieszkańcy pobierali formularze i ulotki z harmonogramem budżetu obywatelskiego.

image

Na pierwszy budżet obywatelski Nysa przeznaczy kwotę ok. 750 000 zł.

image

image

Wszystkie wnioski mieszkańców zostaną zweryfikowane pod względem prawnym i merytorycznym do dnia 15 października 2014r. Analiza wniosków będzie przeprowadzona pod względem zgodności z obowiązującą strategią gminy, możliwości realizacji, rzeczywistego kosztu oraz możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy Nysa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu.

Ogłoszenie listy wniosków nastąpi 16.10.2014r. Głosowanie nad wnioskami mieszkańców odbędzie się w dniach 12.11.2014r. do 20.11.2014r., ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 27.11.2014r.

Głosować będzie można tylko na jeden wniosek. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane wnioski, które uzyskały największą liczbę głosów.

Szczegóły w regulaminie, który znajduje się w zakładce „Budżet Obywatelski” na portalu nysa.pl

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie