Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 11 wrzesień 2014 00:00

Szkoły coraz częściej wybierają „e-dzienniki”

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W tym roku szkolnym kolejne cztery gminne placówki oświatowe wprowadzają e-Dzienniki. W sumie już 6 szkół z gminy Nysa przystąpiło do informatycznego systemu pomocnego, dyrekcji, nauczycielom i rodzicom....

Cztery kolejne szkoły z terenu gminy Nysa wprowadzają e-dzienniki, elektroniczną wersję tradycyjnego papierowego dziennika, wypełnianego przez nauczycieli i wychowawców. W 2013r. pierwsze e-dzienniki wprowadzone zostały w Zespole Szkół Sportowych i w Gimnazjum nr 1 w Nysie. W obecnym roku szkolnym systemy informatyczne wprowadziły: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, ZSP w Niwnicy i ZSP w Białej Nyskiej.

image

e-Dziennik w ZSS w Nysie

e-Dzienniki to systemy usprawniające pracę placówki oświatowej w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz zarządzania danymi uczniów. Narzędzie to zapewnia zarówno szkole, jak i rodzicom bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce ucznia, a dyrektorowi placówki stały monitoring pracy nauczycieli. Systemy wyposażone są m.in. w automatyczne generowanie zestawień i statystyk dotyczących przebiegu procesu edukacyjnego. Dzięki e-Dziennikom rodzice mają możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności, stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce. Możliwa jest też szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a rodzicami.

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)