Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Laptopy sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Nysa informuje, że wniosek grantowy o dofinansowanie w ramach projektu  „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalne...

Na realizacje projektu Gminie Nysa przyznano kwotę 552 500,00 zł.

Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o powierzenie grantu, a następnie na wypłacenie Gminie Nysa środków na realizację grantu. Sprzęt – laptopy o jednakowych parametrach – zostanie zakupiony w wyniku zamówienia publicznego.

Umowy na przekazanie zakupionego sprzętu będą podpisywane indywidualnie po zakończeniu procedury wyboru oferenta i dostawie sprzętu.

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemi COVID-19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemi COVID-19

Informacja: GZO

Redaktor: Łukasz Bressa

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech